• ഡി സി റീഡേഴ്‌സ് ഫോറത്തില്‍ ‘യക്ഷിയും മറ്റും’ ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നു
  • പാത്തുമ്മായുടെ ആടും തിരഞ്ഞെടുത്ത നോവെല്ലകളും
  • ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍ 
  • നരേന്ദ്രപ്രസാദിന്റെ അഞ്ച് നാടകങ്ങള്‍
  • ഗജരാജന്‍ ഗുരുവായൂര്‍ കേശവന്റെ കഥ

Literature News

മലയാള ഭാഷാ ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം

മാത്യഭാഷയായ മലയാളത്തെ പടിയ്ക്ക് പുറത്ത് നിര്‍ത്തുകയും പരിഷ്‌കൃത ഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷിന് അമിതപ്രധാന്യം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കേരളീയരുടെ ഒരുശീലം. മലയാളം സംസാരിച്ചാല്‍ പിഴ ഈടാക്കുന്ന സ്‌കൂളുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. എന്തിന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്... Read more

ad

Translations

Novels

Cookery

Movies

DC Books Prepublication

Music

Astrology