• ദ റിമെയിന്‍സ് ഒഫ് ദ ഡേയുടെ മലയാള പരിഭാഷ ‘ദിവസത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകള്‍’
  • വിജയ് ചിത്രം ‘മെര്‍സലി’നു പിന്തുണയുമായി ബെന്യാമിൻ
  • പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം
  • നെല്ലും പുല്ലും; കാര്‍ട്ടറുടെ കഴുകന്‍ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖക്കുറിപ്പ്‌
  • നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ച ( 2017 ഒകറ്റോബര്‍ 22 മുതല്‍ 28 വരെ )

Literature

സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ മൂന്ന് നീണ്ട കഥകളുടെ സമാഹാരം ‘ബ്ലഡിമേരി’

ഒരു ആകാശയാത്രയ്ക്കിടയില്‍ പരിചയപ്പെട്ട ആയയുടെ ഉള്ളുലയുന്ന കദനമാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രനെ ബ്ലഡി മേരി എന്ന കഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.നിരാലംബരാക്കപ്പെട്ട ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ സ്ത്രീകളുടെയും ഉള്ളില്‍ മുളപൊട്ടുന്ന കാരുണ്യത്തെ ആണ്‍തരിയായി ക്രിസ്തുവായി സങ്കല്പിച... Read more

Novels

പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം

പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം

ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നോവലുകളും കഥകളുമാണ് സാഹിത്യത്തില്‍ വി.ജെ.ജയിംസ് എന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ സ്ഥാനം... Read more

Children's Books

Art and Culture

Astrology

Movies

Music

2008 Managed By DC Books