ASTROLOGY

Back to homepage

അശ്വതി ബന്ധുഗുണം, തൊഴില്‍ സ്ഥിരത, സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം എന്നിവ ലഭിക്കും. പുതിയ സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങള്‍ ഗുണം ചെയ്യും. വിദ്യാവിജയം നേടും. ഭരണരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സത്‌പേര് നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയും.

അശ്വതി കലഹ സാധ്യത ഉള്ളതിനാല്‍ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കണം. കോപ സംസാരം മൂലം സുഹൃത്ത് ജനങ്ങളുമായി അകലാന്‍ ഇടയുണ്ട്. തൊഴില്‍ സംബന്ധമായി അനുകൂല അനുഭവങ്ങള്‍

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ 26-ാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് ഉത്രട്ടാതി. അര്‍ഹബുദ്ധ്‌നി ദേവത. കട്ടില്‍കാല്‍പോലെ രണ്ട് നക്ഷത്രം. മീനം 19-ാമത് ഭാഗയില്‍ ഉദിച്ച് ആകാദ്ധ്യത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ മിഥുനരാശിയില്‍ രണ്ടു നാഴിക പത്തുവിനാഴിക ചെല്ലും. അഹിര്‍

അശ്വതി ഭൂമി ഇടപാടുകള്‍ നടത്തും. അനാവശ്യ ചെലവുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. ആഢംഭര ഭോഗവസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടും. സന്താനങ്ങളുടെ ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും. കേസ്സുകളിലും തര്‍ക്കങ്ങളിലും വിജയം നേടും തൊഴില്‍ മാറ്റത്തിനുള്ള

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് നക്ഷത്രമാണ് പൂരുരുട്ടാതി .അജൈകപാത്ത് നക്ഷത്രദേവത. ആകയാല്‍ നക്ഷത്ര അജൈകപാദം, അജൈകപാത്ത്, ഇവയും പൂരുരുട്ടാതിയുടെ പര്യായങ്ങളാണ്. കട്ടില്‍കാല്‍പോലെ രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളാണ് പൂരുരുട്ടാതി. ഇത് ഉച്ചില്‍ വരുമ്പോള്‍

അശ്വതി സന്തോഷവും സാമര്‍ഥ്യവും ധൈര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ഇലക്ട്രിക് മുതലായ തൊഴിലുകള്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കു മികച്ച വരുമാനം ലഭ്യമാകും. ഏതു സാഹചര്യവും തരണം ചെയ്യും. ജോലിരംഗത്ത് കൂടുതല്‍ അംഗീകാരങ്ങള്‍

അശ്വതി വ്യാപാരത്തില്‍ സാധാരണ ലാഭം ഉണ്ടാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറും. കലാരംഗത്തുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ നിറവേറും. പൊതുവേ നല്ല വാരമാണിത്. ക്ഷേത്ര ആഘോഷങ്ങള്‍, വിവാഹക്കാര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ കൂടുതലായി പണം

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ 24-ാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് ചതയം. വരുണന്‍ നക്ഷത്രദേവത. വട്ടത്തില്‍ 100 നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. മദ്ധ്യാകാശത്തില്‍ വരുമ്പോള്‍ എടവരാശിയില്‍ 4നാഴിക 9 വിനാഴിക ചെല്ലും. ഉദയം കുംഭത്തില്‍ 8-ാമത് ഭാഗത്തില്‍.

അശ്വതി ബന്ധുഗുണം, തൊഴില്‍ സ്ഥിരത, സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം എന്നിവ ലഭിക്കും. പുതിയ സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങള്‍ ഗുണം ചെയ്യും. വിദ്യാവിജയം നേടും. ഭരണരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സത്‌പേര് നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയും.

അശ്വതി ജീവിതത്തില്‍ പല പരിവര്‍ത്തനങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. വരുന്ന സെപ്റ്റംബര്‍ വരെ പല വിധങ്ങളായ തടസ്സങ്ങള്‍ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ഗൃഹം,വാഹനം മുതലായവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ മുതലായവ മൂലം ധന നഷ്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

അശ്വതി സര്‍ക്കാര്‍ കോടതി കാര്യങ്ങളില്‍ പ്രതികൂലാവസ്ഥ സംജാതമാകും. വായ്പ അപേക്ഷയിന്മേല്‍ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന വൈകും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു തീര്‍ക്കും. സാമ്പത്തികമായി അല്പം ക്ലേശ അനുഭവങ്ങള്‍

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് അവിട്ടം. വസുക്കള്‍ ദേവത, അസുരഗണം. സ്ത്രീയോനി, ആകാശംഭൂതം, നല്ലാള്‍(നരന്‍) മൃഗം, സിംഹം എന്നും പുലിയെന്നും പക്ഷാന്തരം. വറങ്ങ്(വന്നി) വൃക്ഷം, മയില്‍പക്ഷി, ഓംകാരം നക്ഷത്രം.

അശ്വതി പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുകൂല സമയമല്ല. പലവിധ പ്രതിസന്ധികള്‍ ഉണ്ടാകുകയും ധനാഗമമാര്‍ഗങ്ങള്‍ പലതും തടസപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പ്രശസ്തിയും ജനസ്വാധീനതയും പാര്‍ട്ടിപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് വന്നുചേരും. വ്യാപാര വ്യവസായ

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് നക്ഷത്രമാണ് തിരുവോണം. വിഷ്ണു ദേവത, ദേവഗണം, പുരുഷയോനി, സൃഷ്ടി നക്ഷത്രം, വായു ഭൂതം, കരിങ്കുരങ്ങ് മൃഗം, കോഴി പക്ഷി. മകരാശിയിലാണ് ഈ നക്ഷത്രം നില്‍ക്കുന്നത്.

അശ്വതി കാര്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നതില്‍ സാമര്‍ഥ്യവും കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം വിപുലമാക്കുന്നതിലൂടെ മനസിന് സന്തോഷം ലഭിക്കും. കര്‍മ്മരംഗത്ത് ശത്രുക്കളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അതെല്ലാം അതിജീവിച്ച് പുരോഗതി പ്രാപിക്കും. ബന്ധുക്കളുടെ

അശ്വതി ഭാഗ്യദായകമായ കാലമാണ് സന്താന ശ്രേയസ്സും, കര്‍മ്മ ഗുണവും, ഭൂമി ലാഭവും,ഗൃഹ നിര്‍മ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുവാനും നല്ലതാണ്, അപ്രതീക്ഷിതമായ ധനലാഭാമുണ്ടാകും,വിദേശത്തുള്ളവര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കില്‍ അത് മാറി

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് ഉത്രാടം. വിശ്വദേവതകള്‍ നക്ഷത്രദേവത. മുറം പോലെ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങള്‍. ധനു ഇരുപത്തിയെട്ടാമത് ഭാഗത്തില്‍ ഉദിക്കും. അവ ഉച്ചിയില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ മീനരാശിയില്‍ മൂന്ന് നാഴിക

അശ്വതി ദേഹസുഖം ഉണ്ടാകും. യശസും ശ്രേയസും കാര്യവിജയവും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടുമെങ്കിലും അനുഭവത്തിലേക്ക് ഗുണം കുറവായിരിക്കും. കലാപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉചിതം. ധൈര്യം കുറയും. വാഹനസുഖം, ബുദ്ധി, വിവേകം

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ ഇരുപതാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് പൂരാടം. ജലം ദേവതയാകയാല്‍ ജലത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളെല്ലാം പൂരാടത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളായിരിക്കും. പൂര്‍വ്വാഷാഢവും പൂരാടത്തിന്റെ പേരാണ്. മുറം പോലെ രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളാണ് പൂരാടം. അത് ഉച്ചിയില്‍

അശ്വതി സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ തൊഴില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയും. നിലവില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരോഗ്യ ക്ലേശങ്ങള്‍ക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മികച്ച വിദ്യാ വിജയം സ്വന്തമാകും. മാനസിക സമ്മര്‍ദങ്ങള്‍ക്ക്

നക്ഷത്ര ഗണനയില്‍ 19-ാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് മൂലം. സൃഷ്ടി നക്ഷത്രം നിരൃതി ദേവത. വാളുപോലെ പതിനൊന്നു നക്ഷത്രങ്ങള്‍. ഉച്ചിയില്‍ വരുമ്പോള്‍ കുംഭത്തില്‍ മുന്നുനഴിക അമ്പത്തിരണ്ടു വിനാഴികവരും. അസുര പര്യായങ്ങളെല്ലാം

  അശ്വതി പൊതുപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അപവാദങ്ങളെ നേരിടേണ്ടിവരും. എങ്കിലും സത്യസന്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലുടെ അതിജിവിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. വളരെ നാളായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവ ഫലവത്താകും ധനപരമായ സ്രോതസ്സുകള്‍ക്ക് തടസ്സം വന്നേക്കാം. വിദേശയാത്രകള്‍ക്ക് അവസരം

ഹൈന്ദവരുടെ ഒരു ആഘോഷമാണ് ശിവരാത്രി. മഹാശിവരാത്രി എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട്. ശിവപ്രീതിക്കായുള്ള എട്ടുവ്രതങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് മഹാശിവരാത്രി. കുംഭ മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ പതിമൂന്നാം രാത്രിയും പതിനാലാം പകലുമാണ് ശിവരാത്രി

അശ്വതി ബന്ധുഗുണം, തൊഴില്‍ സ്ഥിരത, സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം എന്നിവ ലഭിക്കും. പുതിയ സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങള്‍ ഗുണം ചെയ്യും. വിദ്യാവിജയം നേടും. ഭരണരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സത്‌പേര് നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയും.

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ 18-ാമതു നക്ഷത്രമാണ് കൃക്കേട്ട. ഇന്ദ്രന്‍ ദേവത. കുന്തംപോലെ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങള്‍. ഉദയംവൃശ്ചികം 19-ാമതു ഭാഗത്തില്‍ ഉച്ചിയില്‍ വരുമ്പോള്‍ കുംഭത്തില്‍ 1 നാഴിക 27 വിനാഴിക ചെല്ലും.