ASTROLOGY

Back to homepage

ഹൈന്ദവരുടെ ഒരു ആഘോഷമാണ് ശിവരാത്രി. മഹാശിവരാത്രി എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട്. ശിവപ്രീതിക്കായുള്ള എട്ടുവ്രതങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് മഹാശിവരാത്രി. കുംഭ മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ പതിമൂന്നാം രാത്രിയും പതിനാലാം പകലുമാണ് ശിവരാത്രി

അശ്വതി ബന്ധുഗുണം, തൊഴില്‍ സ്ഥിരത, സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം എന്നിവ ലഭിക്കും. പുതിയ സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങള്‍ ഗുണം ചെയ്യും. വിദ്യാവിജയം നേടും. ഭരണരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സത്‌പേര് നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയും.

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ 18-ാമതു നക്ഷത്രമാണ് കൃക്കേട്ട. ഇന്ദ്രന്‍ ദേവത. കുന്തംപോലെ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങള്‍. ഉദയംവൃശ്ചികം 19-ാമതു ഭാഗത്തില്‍ ഉച്ചിയില്‍ വരുമ്പോള്‍ കുംഭത്തില്‍ 1 നാഴിക 27 വിനാഴിക ചെല്ലും.

അശ്വതി പൊതുപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അപവാദങ്ങളെ നേരിടേണ്ടിവരും. എങ്കിലും സത്യസന്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലുടെ അതിജിവിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. വളരെ നാളായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവ ഫലവത്താകും ധനപരമായ സ്രോതസ്സുകള്‍ക്ക് തടസ്സം വന്നേക്കാം. വിദേശയാത്രകള്‍ക്ക് അവസരം കൈവരും.

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ പതിനേഴാമത് നക്ഷത്രമാണ് അനിഴം. മിത്രന്‍ ദേവത. മാന്‍ മൃഗം, ഇലഞ്ഞി വൃക്ഷം, കാക്ക പക്ഷി, ഉകാരം അക്ഷരം, ശികാരം മന്ത്രാക്ഷരം. സ്ഥിതി നക്ഷത്രം. വില്ലുപോലെ ഒമ്പതു

അശ്വതി വിശേഷ വസ്തുക്കളോ ധനമോ സമ്മാനമായി ലഭിക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്. കര്‍മരംഗത്ത് പല വിധ തടസ്സങ്ങളും വരാവുന്ന സമയമാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളില്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. സന്താനങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യ ക്ലേശങ്ങള്‍ വരാന്‍

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ പതിനാറാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് വിശാഖം. ഇന്ദ്രാഗ്നി ദേവത. വട്ടക്കിണര്‍പോലെ ഒന്‍പതുനക്ഷത്രങ്ങള്‍. ഉദയം തുലാം 23 ന്. ഉച്ചിയില്‍ വരുമ്പോള്‍ മകരത്തില്‍ 17 വിനാഴിക ചെല്ലും. സൃഷ്ടി നക്ഷത്രം,

അശ്വതി വാരഫലം സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പുകള്‍ സഫലീകൃതമാകും. വിവാഹ വിഷയത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ നീണ്ടുപോകാന്‍ സാധ്യത കാണുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ഭരണ തലങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനധികാര ചലനത്തിനും പുനഃക്രമീകരണങ്ങള്‍ക്കും സാധ്യത.

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ 15-ാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് ചോതി. പൊന്‍കട്ടപോലെ ഒരു നക്ഷത്രം. ഉച്ചിയില്‍ വരുമ്പോള്‍ മകരത്തിന്റെ 47 വിനാഴികയാകും ഉദയം തുലാം 18ന്. ഈ നക്ഷത്രം സൂര്യമണ്ഡലത്തിന്റെ 30 ഇരട്ടി

അശ്വതി വ്യാപാര വ്യവസായമേഖല വിപുലപ്പെടുത്തും. പൊതു രംഗത്തുള്ളവര്‍ പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനമേഖലയില്‍ വ്യാപ്യതരാകും. വിവാഹതടസ്സം മാറും. വസ്തു – ഗൃഹലാഭം ഉണ്ടാകും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നേട്ടം. പുണ്യതീര്‍ത്ഥയാത്രകള്‍ നടത്തും.സ്വജനവേര്‍പാട് ദുഃഖത്തിന്

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ 14-മതു നക്ഷത്രമാണ് ചിത്തിര. ചിരവപോലെ ആറു നക്ഷത്രങ്ങള്‍. ഇവ ഉച്ചിയില്‍ വരുമ്പോള്‍ ധനുരാശിയില്‍ 4 നാഴിക 2 വിനാഴികയാകും. ഉദയം തുലാം രണ്ടിന്. ത്വഷ്ടാവ്. ചിത്ര,

അശ്വതി പുതിയ ചില സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. നയപൂര്‍വം സംസാരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വിഷമാവസ്ഥ വരാം. സാമ്പത്തിക മായി മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. യാത്രാ വേളകളിലും മറ്റും ധനമോ ദ്രവ്യമോ

  നക്ഷത്രഗണനയില്‍ 13-ാമത്തെ നാളാണ് അത്തം. വാനഗോളങ്ങളുടെ മദ്ധ്യരേഖയ്ക്കു തെക്ക് 53 ഡിഗ്രിയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ താരാഗണം ഭൂമദ്ധ്യരേഖയില്‍ നിന്ന് 37 ഡിഗ്രി വടക്കുമാറി കാണപ്പെടുന്നു. സൂര്യമണ്ഡലത്തില്‍

അശ്വതി സകലകാര്യങ്ങളിലും ആലോചിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. വിദേശവ്യാപാരം നന്നായി നടക്കും. ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് മേഖലയിലുള്ളവര്‍ക്ക് അധികവരുമാനം ഉണ്ടാകും.കര്‍മ്മരംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പരീക്ഷകളിലും ടെസ്റ്റുകളിലും വിജയിക്കും. ഭരണി തര്‍ക്കങ്ങളിലും

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് ഉത്രം. ഭഗന്‍ ദേവത. തൊട്ടില്‍ക്കാലുപോലെ രണ്ടു നക്ഷത്രം. ഇവ ഉച്ചിയില്‍ വരുമ്പോള്‍ വൃശ്ചികത്തില്‍ നാലുനാഴിക ചെല്ലും. ഉദയം കന്നിരാശിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ്. ഭാഗം,

അശ്വതി, തൊഴിലില്‍ സ്ഥാന കയറ്റമോ ആനുകൂല്യ വര്‍ധനവോ പ്രതീക്ഷിക്കാമെങ്കിലും കുടുംബ കാര്യങ്ങളില്‍ വിഷമാവസ്ഥ സംജാതമായേക്കാം. പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അനിഷ്ട സ്ഥാനത്താകയാല്‍ പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങള്‍ വരാവുന്ന വാരമാണ്. പലകാര്യ

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ പതിനൊന്നാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് പൂരം. ആര്യമാവാണ് നക്ഷത്ര ദേവത. തൊട്ടില്‍ക്കാല്‍ പോലെ രണ്ടുനക്ഷത്രം. ഇതിന്റെ ഉദയം ചിങ്ങം 22-ാം ഭാഗത്തിലാണ്. ഈ നക്ഷത്രം ഉച്ചിയില്‍ വരുമ്പോള്‍ വൃശ്ചികത്തില്‍

അശ്വതി ഗൃഹത്തില്‍ മംഗളകര്‍മ്മം നടക്കും. നിയമപോരാട്ടങ്ങളില്‍ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആശുപത്രിയില്‍ പണം ചിലവഴിക്കേണ്ടിവരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് കുടുംബത്തില്‍ അധികചെലവുകള്‍ വരും. സ്വന്തമായി തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മികച്ച ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ പത്താമത് നക്ഷത്രമാണ് മകം. പിതൃക്കളാണ് ദേവത. മഘാ, മഘം, മഖം ഇവയും ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പേരുകളാണ്. നുകം പോലെ അഞ്ചു നക്ഷത്രമാണ് മകം. ഇത് ഉച്ചിയില്‍

അശ്വതി ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. യാത്രാക്ലേശം അനുഭവപ്പെടാം. വിനോദരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് കാലം അനുകൂലമാണ്. അതിഥികള്‍ ഗൃഹത്തില്‍ വന്നുചേരും. ബാങ്ക് വായ്പ കുടിശിക തീര്‍ക്കാനായി ശ്രമിക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിക്കാര്‍ ശിക്ഷണനടപടിക്ക്

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ ഒന്‍പതാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് ആയില്യം. കര്‍ക്കടകരാശിയില്‍ ഒമ്പതാമത് തീയതിയില്‍ ഉദിക്കുന്നു. അമ്മിക്കല്ലുപോലെ ആറുനക്ഷത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ആയില്യം ആകാശമദ്ധ്യത്തില്‍ വരുമ്പോള്‍ തുലാം രാശിയില്‍ മൂന്നുനാഴിക മുപ്പത്തൊന്നു വിനാഴിക ചെല്ലും.

അശ്വതി മനസിനിണങ്ങിയ ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തും.ബന്ധുഗുണം, തൊഴില്‍ സ്ഥിരത, സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം എന്നിവ ലഭിക്കും. പുതിയ സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങള്‍ ഗുണം ചെയ്യും. വിദ്യാവിജയം നേടും. ഭരണരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സത്‌പേര്

നക്ഷത്രഗണനയില്‍ എട്ടാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് പൂയം, ബൃഹസ്പദിയാണ് ദേവത, അതുമൂലം വ്യാഴത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളെല്ലാം പൂയത്തിനും ചേരും.വാല്‍ക്കണ്ണാടിപോലെ കാണപ്പെടുന്ന പൂയത്തിന്റെ നക്ഷത്രസമൂഹം എട്ടെണ്ണമാണ്. ഇവ ഉച്ചിയില്‍ വരുമ്പോള്‍ തുലാം രാശിയില്‍

അശ്വതി സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പുകള്‍ സഫലീകൃതമാകും. വിവാഹ വിഷയത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ നീണ്ടുപോകാന്‍ സാധ്യത കാണുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ഭരണ തലങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനധികാര ചലനത്തിനും പുനഃക്രമീകരണങ്ങള്‍ക്കും സാധ്യത. ഭരണി

കയറിക്കിടക്കാന്‍ ഒരു വീട് എന്നത് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്‌നമാണ്. ആറ്റു നോറ്റിരുന്നാണ് പലരും വീടു നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. വീടുപണിത് പാലുകാച്ചും പൂര്‍ത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ചോദ്യം ‘വാസ്തു’ നോക്കിയിട്ടല്ലേ വീട് പണിതത്…?.