DCBOOKS
Malayalam News Literature Website

വലിയ സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ…

വലിയ സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകും- മദർ തെരേസ

Comments are closed.