DCBOOKS
Malayalam News Literature Website

ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ട് പുറംചട്ടകൾ ഒരു മുറിയുടെ നാലുചുവരുകളും മേൽക്കൂരയുമാകുന്നു…

Malayalam Quotes
Malayalam Quotes

Comments are closed.