തോപ്പില്‍ ഭാസി പുരസ്‌കാരം കെ.പി.എ.സി.ലളിതയ്ക്ക്
On 30 Nov, 2012 At 05:20 AM | Categorized As Art and Culture

k p a c lalithaതോപ്പില്‍ഭാസി പുരസ്‌കാരം കെ.പി.എ.സി.ലളിതയ്ക്ക്. 33333 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരം.  ചലച്ചിത്രവേദിയ്ക്ക് കെ.പി.എ.സി.ലളിത നല്‍കിയ സമഗ്രസംഭാവനകളെ പരിഗണിച്ചാണ് പുരസ്‌കാരം നല്‍കുന്നത്. ആസ്വാദകരില്‍നിന്നും ലഭിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കെ.പി.എ.സി.ലളിതയ്ക്ക് പുരസ്‌കാരം നല്‍കുന്നത്. ഡിസംബര്‍ എട്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ വെച്ച് പുരസ്‌കാരം വിതരണം ചെയ്യും.

Related Posts:

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>7 + = 12