നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ച് (ജനുവരി 8 മുല്‍ 14 വരെ)

astro

അശ്വതി
പുതിയ ചില സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. നയപൂര്‍വം സംസാരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വിഷമാവസ്ഥ വരാം. സാമ്പത്തിക മായി മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. യാത്രാ വേളകളിലും മറ്റും ധനമോ ദ്രവ്യമോ നഷ്ടമാകാതെ നോക്കണം. കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകും.

ഭരണി
നവീന ആശയങ്ങള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കും. മാതാ പിതാക്കന്മാരുടെ ആഗ്രഹത്തിന് അനുസരിച്ച് പെരുമാറും. കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും അകന്നു കഴിയേണ്ടാതായ സാഹചര്യം വരാന്‍ ഇടയുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികളില്‍ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ സഹായം തുണയാകും. ആത്മീയ വിഷയങ്ങളില്‍ താല്പര്യം ഏറും. ആഗ്രഹിച്ച ദേവാലയ ദര്‍ശനം സാധ്യമാകും.

കാര്‍ത്തിക
ധനപുഷ്ടി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വാരമാണ്. പഴയ കട ബാധ്യതകള്‍ അല്പം കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിയും. സഹ പ്രവര്‍ത്ത കരുടെ നിസ്സഹകരണം മൂലം അധ്വാനഭാരം വര്‍ധിക്കും. ഉദര സംബന്ധിയായ അസുഖങ്ങളോ ഭക്ഷ്യ വിഷബധയോ വരാതെ കരുതണം.

രാഹിണി
കുടുംബത്തില്‍ ചില്ലറ അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത ഉള്ളതിനാല്‍ കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. അനാവശ്യകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പഴി കേള്‍ക്കേണ്ടി വരാം. വാഹനങ്ങള്‍, യന്ത്രങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്നും മുറിവ് പറ്റാതെ നോക്കണം. ഷെയര്‍, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മുതലായവയില്‍ നിന്നും ലാഭം ലഭിക്കും. ഉദര സംബന്ധമായോ നയന സംബന്ധമായോ ഉള്ള വ്യാധികളെ കരുതണം.

മകയിരം
അദ്ധ്വാന ഭാരം വര്‍ദ്ധിക്കുമെങ്കിലും ബിസിനസ്സില്‍ നിന്നും വരുമാനം വര്‍ധിക്കും. ജീവിത പങ്കാളിക്ക് ആരോഗ്യപരമായ ക്ലേശങ്ങള്‍ വരാം. തൊഴിലില്‍ അനുകൂല മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ഗൃഹ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കും.

തിരുവാതിര,
കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യ ക്ലേശങ്ങള്‍ വരുന്നതിനാല്‍ അദ്ധ്വാന ഭാരം വര്‍ധിക്കും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. തൊഴില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ധിക്കും. ഭൂമി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളില്‍ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പുണര്‍തം
തൊഴില്‍ അന്വേഷകര്‍ക്ക് കാര്യസാധ്യം ഉണ്ടാകും. വിദേശ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് യാത്രാരേഖകള്‍ ശരിയാകും. തൊഴില്‍പരമായി മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. തിടുക്കത്തില്‍ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ ദോഷകരമായി ഭവിക്കും. ആഭരണങ്ങള്‍, വിശേഷ വസ്തുക്കള്‍ മുതലായവ വാങ്ങാന്‍ കഴിയും. മംഗള കര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കേണ്ടി വരും.

പൂയം,
അപ്രതീക്ഷിത ചിലവുകള്‍ മൂലം സാമ്പത്തിക ക്ലേശം വരാം. സന്താനങ്ങള്‍ക്ക് ചെറിയ ആരോഗ്യ ക്ലേശങ്ങള്‍ വരാവുന്ന മാസമാണ്. സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങളില്‍ നിന്നും ആദായം ലഭിക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില്‍ അല്പം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.

ആയില്യം
മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ ഇടവരും. ഉയര്‍ന്ന തസ്തികയിലേക്ക് തൊഴില്‍ മാറ്റം ലഭിക്കും. വരുമാന ത്തിലും കവിഞ്ഞ് ചെലവ് ചെയ്യുവാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാകും. തൊഴിലില്‍ ആനുകൂല്യം വര്‍ധിക്കും. ശ്വാസസംബന്ധിയായ അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

മകം
അദ്ധ്വാന ഭാരം വര്‍ദ്ധിക്കുമെങ്കിലും ബിസിനസ്സില്‍ നിന്നും വരുമാനം വര്‍ധിക്കും. വിവാഹിതര്‍ക്ക് ജീവിത പങ്കാളിക്ക് ആരോഗ്യപരമായ ക്ലേശങ്ങള്‍ വരാം. തൊഴിലില്‍ അനുകൂല മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാരംഭ തടസ്സം വരുമെങ്കിലും കാര്യ സാധ്യം ഉണ്ടാകും.

പൂരം,
ആത്മവിശ്വാസം കുറയാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. തൊഴിലില്‍ അല്പം അലസത ബാധിക്കുവാന്‍ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. നല്ല അവസര ങ്ങള്‍ വന്നാലും മുതലാക്കുവാന്‍ കഴിയാതെ വരാം. വിദേശ യാത്ര യ്ക്ക് തടസ്സങ്ങള്‍ വരാം. കുടുംബ സുഖം കുറയും. പൊതു രംഗത്തുനിന്നും മാറി നില്‍ക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകും.

ഉത്രം
നിയമകാര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലമായി ഭവിക്കും.പഴയ സുഹൃത്തു ക്കളില്‍ നിന്നും സഹായങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സുഖവും സമാധാനവും നിലനില്‍ക്കും. ഗൃഹ നിര്‍മ്മാണകാര്യങ്ങളില്‍ തടസ്സം നേരിടും. സന്താന ഗുണം ഉണ്ടാകും. പല കാര്യങ്ങളിലും ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്

അത്തം
ആരോഗ്യം അത്ര മെച്ചമാവുകയില്ല. ചെലവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുവാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടും തൊഴില്‍ അന്വേഷകര്‍ക്ക് അനുകൂലസമയമാണ്. പൊതുരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ വിമര്‍ശനങ്ങളെ നേരിടും. ബന്ധുക്കളില്‍ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളില്‍ നിന്നും സഹായം കിട്ടാനിടയുണ്ട്.

ചിത്തിര
പൊതുപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അനൂകൂല സമയം വീട്ടില്‍ ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കും. സന്താനങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല വഴി ഉണ്ടാകുന്നതിനും സാധ്യത കാണുന്നു. അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുവാന്‍ സാധ്യത. കലാസാഹിത്യമേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നല്ല കാലം. ശാരീരിക വിഷമതകള്‍ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.

ചോതി
വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലയില്‍ വിപരീത ഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം. കുടുബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യപ്രരമായ അരിഷ്ടതകളും അനുഭവപ്പെടാം. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നല്ല സമയമല്ല. ഭൂമി , ധനം ഇവ കൈകൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധ വേണം. പൊതു പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ജോലിഭാരം കൂടും.

വിശാഖം
വിനോദതീര്‍ത്ഥയാത്രകള്‍ക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠിത്തകാര്യത്തില്‍ ഊര്‍ജ്ജിതം വരും. കാര്‍ഷികവ്യവസായിക മേഖലയില്‍ പുരോഗതി. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം മേലധികാരികളുടെ പ്രശംസ ഇവ ലഭിക്കും. കലാസാഹിത്യരംഗത്ത് ഉള്ളവര്‍ക്ക് ജനപ്രീതി ലഭിക്കും.

അനിഴം
വ്യാപാരവ്യവസായ മേഖലയില്‍ പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കും. വാഹനം വസ്തുഭൂമി ഇവ ലഭിക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പൊതുവില്‍ ശാരീരികമായ വിഷമതകള്‍ ഉണ്ടാകും. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ക്ക് സാദ്ധ്യത വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നതും സൂക്ഷിക്കണം. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നല്ല സമയമല്ല.

തൃക്കേട്ട
സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങള്‍ കൈവരും ഭൂമി ഗൃഹസംബന്ധമായ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് തടസ്സം നേരിടും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനത്തിന് ശ്രദ്ധ വര്‍ദ്ധിക്കും. വാഹനസംബന്ധമായ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവും ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമല്ല പൊതുരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടതായി വരും.

മൂലം
കലാസാഹിത്യ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നല്ല സമയം ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് സ്ഥാനലബ്ധി, സ്ഥാനമാറ്റം ഇവയുടെ തടസ്സം നീങ്ങും. ആരോഗ്യസ്ഥിതി പൊതുവെ തൃപ്തികരമല്ല. വ്യാപാരരംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ മാറികിട്ടും. പൊതു പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നല്ലകാലം.

പൂരാടം
കലാസാഹിത്യ പത്ര പ്രവര്‍ത്തനമേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അത്ര നന്നല്ല. വ്യപാരവ്യവസായമേഖലയിലുള്ളവര്‍ക്ക് നല്ല സമയം. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അത്ര നല്ല സമയമല്ല തൊഴില്‍ അന്വേഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ നല്ല സമയമാണ്. ശത്രുക്കള്‍ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത. വാഹനം ഭൂമിസംബന്ധമായ ചില വ്യവഹാരങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ ഇടയുണ്ട്.

ഉത്രാടം
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നല്ലസമയമാണ്. കുടുംബത്തില്‍ അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഉണ്ടാവും, ശത്രുക്കള്‍ ഉണ്ടാവും കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നല്ല സമയമല്ല. അപവാദങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്. പൊതു പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അനുകൂല സമയം അല്ല.

തിരുവോണം
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കഠിന പരിശ്രമം ആവിശ്യമായിവരും. ആരോഗ്യപരമായി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നല്ലതല്ല. വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അതിന് സാദ്ധ്യത ഊഹക്കച്ചവടങ്ങള്‍ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. വാഹനപകടം ഉണ്ടാകാം. പൊതു പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് സമൂഹത്തില്‍ സ്ഥാന മാനങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. കൃഷി സംബന്ധമായി നല്ല സമയമല്ല.

അവിട്ടം
കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയും. വ്യാപാരമേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം വിജയം വാഹനഉപയോഗം സൂക്ഷിക്കണം. ആരോഗ്യനില നന്നല്ല. സാമ്പത്തിക ലാഭം ലഭിക്കുന്ന സമയം. വ്യാപാര മേഖലയില്‍ വിജയം. മത്സര പരീക്ഷകളില്‍ ഉന്നതവിജയ നേടാം. കലാസാഹിത്യ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സാമ്പത്തികലാഭം ഉണ്ടാകും.

ചതയം
സ്തകീര്‍ത്തി ലഭിക്കുവാന്‍ ഇടയുണ്ട്. ഉദ്യോഗ മേഖലയില്‍ വിജയം കൈവരിക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒരു പരിധിവരെ തരണം ചെയ്യും. ആരോഗ്യപരമായ ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അലട്ടും. കൃഷിയില്‍ നിന്ന് നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.

പൂരുരുട്ടാതി,
അന്യദേശത്ത് ധനയോഗം, വിശേഷ വസ്ത്രാഭരണങ്ങള്‍ക്ക് യോഗം. ജീവിത പങ്കാളിയില്‍ നിന്നും മാന്യമായ പെരുമാറ്റം. ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗം. കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനം. പരിശ്രമങ്ങള്‍ സഫലമാകും. തൊഴില്‍രംഗം മെച്ചപ്പെടും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും സഹായം. ഉദ്യോഗലബ്ധി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രതികൂലം.

ഉതൃട്ടാതി,
ചെലവ് അധികമാകും. ദു:ഖ വാര്‍ത്തകള്‍ ശ്രവിക്കാനിടവരും. മുന്‍ നിശ്ചയിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സം നേരിടും. സാമ്പത്തിക തടസ്സം. ദാമ്പത്യ കലഹം, വാഹനങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ച് ഓടിക്കുക. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ നേരിടേണ്ടതായി വരും. ധനവരവ് കുറയും. ബന്ധുക്കളുമായി അകല്‍ച്ചയ്ക്കിടവരും.

രേവതി
ഭൂമി കൈവശം വന്ന് ചേരും. ആഭരണങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ യോഗം. നല്ല വാക്കുകളാല്‍ ആരേയും സ്വാധീനിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനന്തരീക്ഷം സംജാതമാകും. വിദേശയാത്ര ഗുണകരം. ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരും. പരീക്ഷകളില്‍ വിജയം. മംഗള കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഗൃഹനിര്‍മ്മാണത്തിന് നല്ല സമയം. സമ്പത്ത് വന്ന് ചേരും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലം. കോടതി കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂല വിധി. പണമിടപാടുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുക.

Categories: ASTROLOGY, GENERAL