സക്കറിയയുടെ ആഫ്രിക്കന്‍ യാത്ര

AFRICAN-YATHRA

പാശ്ചാത്യ കൊളോണിയല്‍ മനസ്സ് നിര്‍മ്മിച്ച് ലോകവ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്ത ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം എന്ന സ്ഥിരം വിശേഷണം തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് ഒരു ആഫ്രിക്കന്‍ യാത്ര എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ സക്കറിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കേരളത്തേക്കാള്‍ വെളിച്ചത്തില്‍ മുങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന നാടിനെയാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത്. ആഫ്രിക്കന്‍ വനാന്തരങ്ങള്‍ എന്ന പ്രയോഗം കേട്ട് തഴമ്പിച്ചവര്‍ ആഫ്രിക്കയിലെത്തിയാല്‍ അമ്പരക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലുണ്ടെന്ന് വെളുത്തവര്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച ഇരുട്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ വെളിച്ചത്തെ അടക്കി വാണവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലായിരുന്നുവെന്ന് സക്കറിയ സ്ഥാപിക്കുന്നു.

പൊറ്റെക്കാട്ട് ചരക്കുലോറികളിലിരുന്ന് കുടുങ്ങി സഞ്ചരിച്ച മണ്‍വഴികളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യ ഇനിയും കാണാത്ത അത്യന്താധുനിക ഹൈവേകള്‍ വിരാജിക്കുന്നതായി സക്കറിയ പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്നു. പൊറ്റെക്കാട്ട് ആഫ്രിക്കയെ കണ്ടെത്തുമ്പോള്‍ പരമ്പരാഗത oru-afrikaമാരകരോഗങ്ങളായിരുന്നു ആഫ്രിക്കക്കാരെ കൊന്നുകൂട്ടിയിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇന്ന് കൂട്ടവധം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത് എയ്ഡ്‌സാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടില്‍ എന്ന കൃതിയുടെ പ്രചോദനമുള്‍ക്കൊണ്ട് സക്കറിയ നടത്തിയ ആഫ്രിക്കന്‍ യാത്രയുടെ വിവരണം മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പില്‍ ഖണ്ഡശ്ശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിലൂടെ വലിയ ജനപ്രീതി നേടിയെടുത്തു. 2005ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതിയ്ക്ക് ആദ്യ ഡി സി ബുക്‌സ് പതിപ്പിറങ്ങുന്നത് 2007ല്‍ ആണ്. എന്നാല്‍ ഒരു ആഫ്രിക്കന്‍യാത്രയില്‍ നിന്നുമുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത യാത്രാനുഭവങ്ങള്‍ ഒരു ആഫ്രിക്കന്‍ യാത്ര ഗുഡ്‌ഹോപ്പ് മുനമ്പു മുതല്‍ ഉംതാത്തവരെ എന്നപേരില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 2014ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാമത് പതിപ്പ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തിറങ്ങി.

ലോകചരിത്രത്തിലെ രണ്ടു കാലങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ആഫ്രിക്കന്‍ നാമങ്ങളാണ് ഗുഡ്‌ഹോപ്പ് മുനമ്പും ഉംതാത്തയും. പാശ്ചാത്യര്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി തേടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സമുദ്രപാത വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഗുഡ്‌ഹോപ്പ് മുനമ്പാണെങ്കില്‍ ഉംതാത്ത കറുത്തവന്റെ എക്കാലത്തെയും പോരാട്ടങ്ങളുടെ പ്രതീകമായ നെല്‍സണ്‍മണ്ടേലയുടെ ജന്മഗ്രാമമാണ്. ഈ രണ്ടു സ്ഥലരാശിക്കിടയിലെ ചരിത്രവും വര്‍ത്തമാനവും തേടിയുള്ള സഞാരമാണ് ഒരു ആഫ്രിക്കന്‍ യാത്ര ഗുഡ്‌ഹോപ്പ് മുനമ്പു മുതല്‍ ഉംതാത്തവരെ എന്ന പുസ്തകം.